Sytze Steenstra Blog

Archive for the ‘sociologie’ Category

Experimentele romantiek: een begin

leave a comment »

Ik werk al een poos aan een nieuw boek, met als onderwerp een manier van denken/onderzoeken/kijken/voelen die veel meer ruimte geeft aan reflexiviteit en samenhang dan gangbaar is. Tijdens de research en tijdens het schrijven kom ik heel vaak dingen tegen die me interesseren, die er bij horen, die aansluiten bij mijn thema, maar die ik niet in mijn boek kan plakken, of waarvan het raakvlak bij nader inzien toch te klein is. Mijn plan: die dingen de komende tijd wel hier op mijn blog plakken, vertellen, of laten zien.

Wat ik precies bedoel met ‘experimentele romantiek’ wordt dan in de loop der tijd ook vanzelf duidelijk, hoop ik. Ik heb zeven namen geselecteerd, zeven thema’s waarover ik ga schrijven, stuk voor stuk mensen en onderwerpen waarover ik al jaren lees en nadenk, en die ik op dit blog voor een deel ook al eerder heb genoemd. Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Pierre Bourdieu, David Bowie (de vreemde eend in de bijt), A. S. Byatt, Elizabeth LeCompte en The Wooster Group, de de Documenta in Kassel. Filosofen, sociologen en kunstenaars, vaak dat allemaal tegelijk.

https://edition.cnn.com/videos/business/2014/06/03/spc-reading-for-leading-kenneth-goldsmith.cnn

Waarom Walter Benjamin? Missschien, onder andere, omdat je dit curieuze CNN-filmpje over zijn werk kunt bekijken, waarin ‘conceptueel dichter’ Kenneth Goldsmith uitlegt waarom hij een nieuwe versie van Benjamins nooit voltooide Passagen-Werk aan het maken is. In de serie ‘Reading for Leading’ waarin na Goldsmith nota bene Michel Barnier aan de beurt is, die nu namens de EU met Groot-Brittannië over de Brexit onderhandelt. Niet de beste inleiding bij Benjamins werk, zeker niet, maar wel een van de meest curieuze — al is er ook daar veel concurrentie.

 

 

Advertenties

Written by sytzesteenstra

2 augustus 2018 at 22:16

Een buis van tape, leuk, maar, eh, interactie?

leave a comment »

Tube numen-for use Schunck

“Een buisglijbaan: kinderdromen worden waar!”

“De uitgang was geblokkeerd door een of ander obstakel, maar het was niet van steen; het scheen zacht en een beetje mee te geven, maar toch ook sterk en afwerend; lucht filterde er doorheen, maar er was geen lichtstraaltje te zien. … Over de gehele breedte en hoogte van de tunnel was een enorm web gesponnen, ordelijk als het web van de een of andere reuzespin, maar dichter geweven en veel groter; iedere draad was dik als een touw.”

“The curatorial concept delves into the murky territory of both physical and psychological interiority, thematising immersion, introspection and probing of the depths of self. The main idea was to transform the whole building into a convulsive mind/body organism whose slippery inner limits a motivated explorer has yet to trace and confront. The stretched biomorphic skin of Tape Paris is marking the entry point to the whole experience, being a literal incarnation of an inner-directed, regressive environment – the sense of descent into the primordial always lingering around its openings.”

 

Hierboven zie je mij kruipen en klauteren in de “Walk-in installatie Tape”. Best leuk, even in een speeltuin. Schoenen en sokken uit en kruipen door een zacht meedeinende buis van breed verpakkingstape. Het rook er een beetje naar plastic en lijm, maar het was niet kleverig en ook niet benauwd, waar ik even bang voor was. Het was in de cocon van tape wel een stuk warmer dan in de rest van het gebouw. Dat was in Schunck, het cultureel centrum van Heerlen.

Ik klom er in voor de pret, maar ook een beetje omdat ik me daartoe verplicht heb, als deelnemer aan de klankbordgroep van “Push and Pull”, een project van Schunck en het  Mondriaanfonds over participatie, waarvan deze installatie weer een aflevering is. Ik heb er al eens eerder hier over bericht, in februari van dit jaar, bij de eerste installatie. Knorrig werd ik daar toen van. Nou ben ik liever blij dan knorrig, dus ik herhaal nog een keer dat dat kruipen en klauteren best leuk was. Ja, leuk.

Maar met interactie had het toch weinig te maken. In feite was de tape-buis juist afgeschermd van alles wat in interactie zou kunnen uitmonden. De installatie was keurig ingericht boven een tentoonstellingsplatform dat vast in die zaal ligt, zonder uitlopers of tentakels naar de kinderbibliotheek, de lift, het trappenhuis of het café, allemaal in dezelfde zaal of daar vlakbij. De enige mogelijkheid tot interactie werd gevormd door de bewaker, wiens enige taak het was op die buis van tape te passen. Een vriendelijke man, die me meteen een anekdote over een andere tentoonstelling vertelde. En nee, het was niet toegestaan boven op de buizen te klimmen. Verder werd de sfeer vooral bepaald door waarschuwingen en verbodsborden.

Schunck waarschuwingen rond Tube numen for use

Ik ben dit stukje begonnen met drie motto’s die ik zelf bij elkaar heb gezocht. Wie de kunstwereld een beetje kent, ziet meteen waar het menens wordt. De buisglijbaan vond ik in de internetcatalogus van een bedrijf in speeltuintoestellen. Het reuzenspinneweb komt uit  Tolkiens ‘In de ban van de ring’. En het Engelse citaat komt van de website van de makers van de tape-installatie zelf. Hun toelichting bij een eendere versie van dezelfde installatie, in het Parijse Palais de Tokyo, laat de alledaagse werkelijkheid resoluut achter zich. “Transformatie van het hele gebouw… letterlijke belichaming van een naar binnen gerichte, regressieve omgeving… ” De publiciteit van Schunck is van hetzelfde laken een pak, ook daar wordt veel meer beloofd dan de installatie waarmaakt.

De makers van de tape-installatie noemen zich “Numen/For Use”, en op hun website valt te lezen dat ze designers zijn die enerzijds modernistische meubels ontwerpen (“For Use”), anderzijds theaterdecors en kunstinstallaties maken. Die kunst-kant van hun werk heet dan “numen”, naar het numineuze, het Kantiaanse Ding-an-sich. “Noumenon is hence the eternally latent reality of an object, a total and absolute existence of an object; an ideal form of which every phenomenon is merely a Platonian shadow.” – nog een citaat van hun website. Zulke claims, gebaseerd op geleende filosofische systemen, maken interactie wel lastig. Zeker als die systemen ook nog eens, zoals hier, extreem dualistisch zijn, dat wil zeggen: de werkelijkheid indelen in twee domeinen waar tussen geen interactie mogelijk is. Tussen pretentie en tape gaapt een kloof. Gaap.

In het algemeen is mijn indruk van het “Push and Pull” project tot nu toe dat de ambtelijke interactie tussen het Mondriaan Fonds en Schunck bepalender is dan die tussen kunstwerken en publiek. Intensiever ook, want: daar is geld beschikbaar, daar worden beslissingen genomen. De beeldende kunst-werkelijkheid zelf is in dat opzicht dualistischer dan het thema “interactie” (ludiek, open, speels, toch?) zou kunnen suggereren.

 

Written by sytzesteenstra

8 november 2015 at 19:46

Ster en zombie

leave a comment »

In de Maastrichtse binnenstad staan sinds een jaar twee grote stalen sterren waar ik nooit zonder huivering naar kan kijken. Als ik er naar kijk, moet ik lezen wat er op staat, en als ik lees wat er staat, vraag ik me af wat daar bedoeld wordt en wie daar aan het woord is, en langzaamaan verander ik in een zombie. Alle redelijkheid en wilskracht worden uit me weggezogen, Battlestar Eurotricht in. Tot nog toe heb ik me iedere keer weer weten los te rukken, maar hoe lang blijft dat goed gaan?

Zombiester Europa bij het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht

Ja, nee, natuurlijk, ja, het is gewoon een reclameding, een stukje publiciteit, broodnodige en kakelverse en ijskoud-de-lekkerste city branding, dat snap ik. Een stad is een merk, een merk moet gevuld worden met emotie, zonder emotie geen communicatie. Diepvriesverse emotie? Alle dertien even goed-emotie? Groene bio-emotie? Euro-emotie!

Want Maastricht = “Maastricht”, Maastricht is de stad waar in 1992 het verdrag is gesloten dat in het Europese jargon “Maastricht” heet. Sindsdien heet de Europese Gemeenschap de Europese Unie. En sindsdien bestaat in Maastricht de neiging om stad en unie magisch te verbinden en met elkaar te vereenzelvigen. Is Maastricht niet het hart van Europa? Hebben Vlamingen, Walen, Duitsers en Limburgers tot in de verre omtrek niet een speciaal saamhorig Euregio-gevoel? In ieder geval is er een leegte. Misschien kan die wel gevuld worden met emotie? Komt het niet mooi uit dat het Maastrichtse stadswapen en de Europese vlag allebei sterren hebben?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Europese sterren op een Maastrichtse rotonde en de Maastrichtse ster op een bestelauto

Natuurlijk zijn de sterren onderdeel van een campagne, natuurlijk staat de campagne ook op internet, natuurlijk is er een trailer met de stem van Morgan Freeman.

De campagne is het werk van publieke of semi-publieke instellingen, Gemeente Maastricht, Maastricht University, Maastricht Health Campus, A2 Maastricht, Belvédère Maastricht, Regiobranding Zuid Limburg en VVV Maastricht, maar de taal is die van de markt. De managers van de campagne hebben zinnetjes bedacht als: “Maastricht Meet Europe: één verhaal, dat de kernwaarden (authentiek, open, dynamisch, gemoedelijk en vooruitstrevend) van onze stad herbergt.” Bekijk die videoclip desnoods een keer. Verbaas je over het onduidelijke emo-proza dat Morgan Freeman uitspreekt, en over het gegeven dat hij blijkbaar niet de tijd hoefde te nemen om “Maastricht” te leren uitspreken. “Lost in translation, in a word I can not pronounce”, dat is het laatste wat hij zegt. Denk dan even na over de vraag wat het betekent dat overal, steeds weer, onze aandacht wordt gegijzeld door dit soort manipulatie. Het lijkt emotie, het is technocratie. Authentiek en gemoedelijk?  Dat is een videoclip met een sonore voice-over van een celebrity. Open, dynamisch en vooruitstrevend? De tweede helft van dezelfde videoclip, nu in een snellere montage en met een prominente beat in plaats van een commentaarstem.

Het voornaamste kenmerk van de taal van de technocratie is wel dat je er naar hartelust alles mee kunt in- en uitsluiten. Morgan Freeman de stem van Maastricht? Waarom ook niet? Een portret van Maastricht zonder nondescripte buitenwijken, en zonder de kantoren waar wordt vergaderd over technocratische campagnes, waarom niet? Europese begrotingstekorten bespreken zonder moeilijk te doen over de enorme werkloosheid in landen als Spanje en Griekenland, waarom niet? Een Europese muntunie invoeren zonder duidelijk politiek kader, “Maastricht”, waarom niet?

Ja, nee, natuurlijk, ja, ik zou zelf de technocraten maar al te graag willen geloven, in zekere zin zou ik er maar al te graag zelf een zijn. Naar hartelust de werkelijkheid herdefiniëren en desgewenst wegdefiniëren, daar ben ik heel geschikt voor. Competent ook. Alleen ben ik te zeer gefascineerd door de formele aspecten van de technocratische manoeuvres, door de avantgardistische aspecten van al die enorm formele ingrepen in de weergave van de werkelijkheid, in het gekunstelde ervan. Dat maakt me speels. Het ontketent mijn fantasie, mijn behoefte om variaties te bedenken, dwarsverbanden te leggen, andere perspectieven toe te voegen, méér werkelijkheid te willen in plaats van minder. Zou er geen betere, in artistiek opzicht uitdagender videoclip te bedenken zijn met precies dezelfde soundtrack van Morgan Freeman plus synthi-pop, maar dan uitsluitend met beelden van vergaderingen bij de Gemeente Maastricht, Maastricht University, Maastricht Health Campus, A2 Maastricht, Belvédère Maastricht, Regiobranding Zuid Limburg en VVV Maastricht? “Lost in translation, in a word I can not pronounce”, maar dan met vaste vloerbedekking, bureaustoelen, flap-overs met targets, en staafdiagrammen die aantonen dat het imago van Zuid-Limburg “succesvol verbeterd” is. (Kan iets ook “onsuccesvol verbeteren”? Ik las het op de website van Regiobranding Zuid-Limburg.)

Kunnen die Europese sterren daar op de rotonde niet interactief worden, en voorzien van de onmisbare flexibiliteit die nodig is om het design toekomstbestendig te maken? Effe Daan Roosegaarde bellen? Dat er een ster zijn kopje laat hangen, of dat er een stengeltje knakt zodra er in een EU-land een financieringstekort boven de afgesproken grens komt, of misschien liever zodra de jeugdwerkloosheid in een land boven 5 % komt, of als er nog steeds geen minimumloon geldt? Of dat een ster bloost als er weer eens een voormalig EU-regeringsleider onfatsoenlijke relaties blijkt te hebben onderhouden met de plaatselijke media-magnaat, zoals Tony Blair met Rupert Murdoch, Helmut Kohl met Leo Kirch, en Silvio Berlusconi met zichzelf?

Ik wil graag geloven in de voordelen van de Europese Unie. De Europese geschiedenis, dat is de rechtsstaat, de welvaartsstaat, de renaissance, de roman, maar ook, en in de geschiedenis nog maar kort geleden, de totalitaire staat, het fascisme en het kolonialisme. Het Europese gerommel met Griekenland van de afgelopen maanden wekt de indruk dat de leidende Europese politici vertrouwen op marktwerking en flexibilisering als afdoende garanties voor verdergaande vrijheid en voorspoed. Dat marktwerking moet worden ingebed in politiek vastgestelde kaders, omdat flexibilisering anders voor het zwakste deel van de mensen op de arbeidsmarkt neerkomt op uitbuiting en misère, daar hoor je minder over. Werkloze mensen en mensen met flexi-contracten hebben ook geen adviseurs, geen accountants, geen internationale bankiers, geen marketingplan.

Maar verlies ik de redelijkheid niet uit het oog als ik het dan heb over zombies en technocraten? Niemand anders dan Jürgen Habermas heeft het over zombies als hij het heeft over politici die zich uitsluitend als economische technocraten laten gelden. Jürgen Habermas, de one-man filosofische theoriefabriek die zo vaak als de belichaming van de redelijkheid wordt gezien, en die jarenlang gold als de paus van het geloof in de Europese Unie, schreef laatst in de Süddeutsche Zeitung: “Das schwache Auftreten der griechischen Regierung ändert nichts an dem Skandal, der darin besteht, dass sich die Politiker in Brüssel und Berlin weigern, ihren Kollegen aus Athen als Politiker zu begegnen. Sie sehen zwar wie Politiker aus, lassen sich aber nur in ihrer ökonomischen Rolle als Gläubiger sprechen. Diese Verwandlung in Zombies hat den Sinn, der verschleppten Insolvenz eines Staates den Anschein eines unpolitischen, vor Gerichten einklagbaren privatrechtlichen Vorgangs zu geben.”

“Never waste a good crisis” is het credo van de ware technocraat. Er zijn wereldwijd kantoren waar dit weekeinde dag en nacht gewerkt wordt aan winstgevende scenario’s voor het geval Griekenland uit de muntunie en/of de Europese unie zou vallen, maar heb niets gehoord over winstgevende scenario’s voor de onvolgroeide politieke structuur van de Europese muntunie, ten bate van de rechtsstaat, de welvaartsstaat, en de roman. Ik geloof dat ik bang ben voor zombies.

 

Voor wie meer wil lezen heb ik dit lijstje met aanbevelingen:

Over de onredelijkheid van de Duitse opstelling: Jürgen Habermas in Die Süddeutsche Zeitung: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/europa-sand-im-getriebe-1.2532119

De onderliggende problemen van deze crisis: Wolfgang Streeck in Der Spiegel, in het Engels op de site van zijn uitgever: http://www.versobooks.com/blogs/2113-wolfgang-streeck-the-greek-crisis-trapped-in-the-eurozone

Economie in breed historisch verband: Amartya Sen in The New Statesman: http://www.newstatesman.com/politics/2015/06/amartya-sen-economic-consequences-austerity

Over bedragen en banken: Mark Blythe in Foreign Affairs: https://www.foreignaffairs.com/articles/greece/2015-07-07/pain-athens

Dichterbij de taal van muziek en film, altijd verbazend goed geïnformeerd, David Byrne op zijn eigen blog: http://davidbyrne.com/growth-austerity-debt

Recensie van een abstractie

with one comment

Soms heb ik een kunstwerk al beoordeeld in de eerste oogopslag. Of eigenlijk is het andersom: het overkomt me wel eens dat een kunstwerk me ogenblikkelijk een zinkend gevoel bezorgt, de zekerheid dat het geen plaats openlaat voor mijn emoties of voor mijn vragen. In dit geval: een installatie in Schunck, in Heerlen, “Wat zou je doen met een miljoen?” Een vraag die me al bij voorbaat aan loterijen doet denken, en daarmee aan een stroom van reclame en hele en halve onwaarheden die ik liever uit de weg ga. De wereld waarin de voorgestelde kansen niet kloppen, waarin ‘gratis’ niet gratis is en waarin liefdadigheid betekent dat allereerst de directie rijk wordt – kijk de recente geschiedenis van de Nederlandse loterijen er maar op na.

Wat zou ik doen met een miljoen? Een ander huis kopen, een reis maken, aan mijn kinderen geven, aan een goed doel geven, aan een actie tegen loterijen geven, een kunstwerk kopen, nog een miljoen vragen, als de visser uit het sprookje ‘de visser en zijn vrouw’? Van wie is dat miljoen eigenlijk? Is er wel een miljoen? Wat gaat die vraag uit de weg? Politiek, sociologie, geschiedenis?

Vervelende reclame: "gratis kans op een miljoen!"

Je komt binnen op de opening, kijkt een ogenblik rond, en ziet: een ruimte die is beplakt met kranten. Voor de interactie zijn er kant en klare stickers gedrukt, de bezoeker wordt aangemoedigd een sticker op een krantenbericht naar keuze te plakken. Is dit interactie of juist niet? Is dit niet de werkelijkheid van multiple choice vragen, van krasloten, van ingekaderde pseudo-communicatie? Zulke overwegingen duren hooguit tien seconden. Daarna besloot ik maar een beetje afzijdig te blijven, en mijn jas aan te houden, al is dat warm: een jas biedt afstandelijkheid, een vorm van bescherming. (Ook tegen mijn eigen ongeduld.)

Overzicht van de installatie "Wat zou je doen met een miljoen?" in Schunck

Overzicht van de installatie “Wat zou je doen met een miljoen?” in Schunck

Na de openingsspeeches heb ik nog rustig rondgekeken. De vijf hoge ramen rechts op de foto hierboven waren beplakt met spiegelfolie; wie de gang achter de ramen betreedt ziet alleen zijn eigen spiegelbeeld, en kan een koptelefoon opzetten waarop ruis te horen is, alleen ruis. Volgens een verklarende wandtekst is hier “ruimte gemaakt voor onverschilligheid”, in de ruimte die is beplakt met kranten “kun je de actualiteit wikken en wegen en kun je dat wat jij belangrijk acht markeren”.

De stickers

De stickers

Mijn probleem is dat ik een sticker plakken op kranten net zo onverschillig vind als met een koptelefoon vol ruis naar een spiegelwandje kijken. Wat maakt het uit? Niet geselecteerde oude kranten zijn ruis. Is dat interactie, een sticker plakken? Met wie, of met wat? De strakke lijn tussen onverschilligheid en interactie in de installatie lijkt mij een cliché, geen kunstwerk.

De hamvraag
De hamvraag

“Met ‘Push and Pull’ lanceert Schunck een nieuwe reeks tentoonstellingen die de interactie tussen publiek en hedendaagse kunst centraal stelt.”

De installatie is gemaakt door een klas (zeven studentes) van de docentenopleiding van de Maastrichtse kunstacademie, met drie begeleiders. Van hun visie op geld, of op politiek, of op de maatschappij, of op de media, of op kunst, of op het leven, weet ik niets: hun installatie zwijgt er in alle talen over. Volgens mij is er helemaal geen sprake van interactie tussen publiek en hedendaagse kunst; kunst wordt niet zomaar in klasverband gemaakt. In feite is dit interactie tussen kunstinstellingen onderling (museum, academie, Mondriaan Fonds), interactie tussen vertegenwoordigers en spreekbuizen van kunstinstellingen. Dat is iets anders, echt iets anders. Noem het desnoods een abstractie van interactie. Ik wacht intussen (ik maak deel uit van de klankbordgroep van het hele Push and Pull-programma, en heb nu alvast mijn steentje bijgedragen) gewoon op een volgende aflevering van ‘Push and Pull’, dan komt Sushan Kinoshita aan de beurt, een kunstenares, iemand die kunst maakt.

Historische achtergrond

‘Push and Pull’ is genoemd naar een happening (of installatie, of performance) die Allan Kaprow (1927 – 2006) in 1963 heeft gemaakt in een Amerikaans warenhuis: twee ruimtes waar bezoekers naar hartelust met meubels en rommel konden slepen en stapelen. (Kaprow’s programma voor ‘Push and Pull’ is te vinden op UbuWeb.) Kaprow was eerst een figuratieve kunstschilder, ging toen abstract werken, werd beïnvloed door ‘action painting van Jackson Pollock, en bedacht daarna, beïnvloed door John Cage, dat het kader van kunst te nauw was voor zijn werk (of voor voor kunst in het algemeen?), dat ‘action painting’ de hele werkelijkheid kon omvatten, dat alles, inclusief het leven zelf, kon worden meegenomen in ‘gebeurtenissen’: “happenings”.

Jaren geleden heb ik een bundel opstellen van Kaprow gelezen, “Essays on the Blurring of Art and Life”. Nu ik me al internettend nog even in zijn werk heb verdiept, valt me op dat zijn hele retoriek ten tijde van zijn happenings was gericht op werken buiten de kunst (Kaprow’s eerste regel voor het maken van een happening: vergeet alle bestaande kunstvormen), maar dat hij keurig is opgenomen in zowel de kunstgeschiedenis als de theatergeschiedenis. Bovendien was hij van 1953 tot 1993, zonder onderbreking, docent aan kunstinstellingen. De ‘Allan Kaprow estate’ wordt vertegenwoordigd door topgalerie Hauser & Wirth (vestigingen in Zürich, Londen, Somerset, twee in New York, en Los Angeles). Er zijn momenteel acht lopende tentoonstellingen waarbij Kaprow’s werk betrokken is: Zwitserland, Nederland (Schunck), Japan, Taiwan, USA (2 x, Minneapolis en Chicago), Australië, Italië, Duitsland; dat zijn meer dan acht landen, want sommige tentoonstellingen reizen. ‘Push and Pull’ alleen al is de laatste jaren ‘geherinterpreteerd’ in de Tate Modern in Londen, in Sydney, en in New York tijdens een ‘Performa’ festival. Dat zegt iets over de werking van het kunstenveld: de niet te stillen behoefte aan een voorbeeld, een autoriteit, een oude meester.

Bij het luisteren naar een lezing van Kaprow op YouTube viel me op hoe bazig hij spreekt, dwingend in zijn voorschriften. Er worden nogal wat lichamen opgestapeld, gedumpt, meegesleurd, besmeurd, kleren afgescheurd in de programma’s voor happenings van Kaprow; en verder zijn er veel auto’s in nodig. Autobotsingen, een brand in een fabriek, de rommel die achterblijft na een storm, dat zijn voorbeelden die Kaprow gebruikt; net als bij de beat poets, ook tijdgenoten, is destructie nooit ver weg.

Misschien had Kaprow als docent een andere, mildere invloed, ik vond dit citaat in een artikel in de New York Times uit 2008: “He taught at CalArts at the same time as the conceptual artist John Baldessari, which inspired the one-liner that while all of Mr. Baldessari’s students went on to become art stars, Kaprow’s went on to become social workers.” Misschien hadden zijn studenten ook meer kijk op de werkelijkheid buiten de kunst om.

NB: deze ‘Recensie van een abstractie’ heeft een pendant: ‘Gerecenseerd door een abstractie‘. Het blijft duwen en trekken.

Written by sytzesteenstra

10 februari 2015 at 19:17

Gerecenseerd door een abstractie

with 2 comments

‘Book review’  las ik: ‘book by Sytze Steenstra’. Dat leek me interessant: een recensie van mijn boek op YouTube. De werkelijkheid hielp me uit de droom: YouTube is niet het medium voor boekbesprekingen, en het filmpje verdient die naam ook niet. Kijk er niet naar, het is echt te saai voor woorden, ruim twee minuten lang een tekstje dat ooit door de uitgever is geschreven als vooraankondiging, een tekstje dat eindeloos traag door het beeld schuift, ondersteund door muzak waar kraak noch smaak aan zit.

Wie maakt zoiets? En waarom? Het zal wel de samenwerking zijn tussen een computerprogramma en een database, een paar miljoen regels code, in gang gezet door iets als een winstverwachting, rendement op geïnvesteerd vermogen, shareholder value of zo. Of is het een hacker? De ‘afzender’ van het YouTube filmpje is “Linens ’n Things 4534555”.  Linens ’n Things, dat weet Wikipedia, is een internetwinkel die in de VS en Canada doet in huishoudtextiel, lakens en zo. Een groot bedrijf, het Wikipedia-lemma is vol moderne bedrijfsavonturen, private equity, faillissement, herstart, eigenaren met namen als Apollo Global Management, Hilco Global en Galaxy Brand Holdings. Miljarden, miljoenen. Ergens tussen de bedrijven met hun wereldomvattende, melkwegstelsel-omspannende namen door duikt ook een eigennaam op: Leon Black, eigenaar van Apollo Global Management. Als ik op die naam klik kom ik op het lemma dat aan hem is gewijd; Black is degene die  in 2012 119,9 miljoen dollar heeft betaald voor “De Schreeuw” van Edvard Munch (een van de vier versies die van het schilderij bestaan), en 36 miljoen euro voor een tekening van Rafaël, “hoofd van een jonge apostel”. Het is de wereld van enorme bonussen en superrendementen. Maar dat legt geen rechtstreeks verband tussen Linen ’n Things en kunst, of tussen YouTube en mijn boek over het werk van David Byrne, een poging van mijn kant om precies en gedetailleerd en concreet te zijn. Ik ben gerecenseerd door een abstractie.

Om iets terug te doen volgt, als pendant van dit stukje, mijn eigen recensie van een abstractie. Het blijft duwen en trekken.

 

 

 

 

Written by sytzesteenstra

10 februari 2015 at 19:15

Kleine esthetica van het ziekenhuis

with 10 comments

Het ziekenhuis is een onderwerp waarop ik niet kan scherpstellen. Ik ben een digitale camera op zoek naar een gezicht, rusteloos in- en uitzoomend. De werkelijkheid van ziekte en angst en pijn, van wanhoop en liefde en moed wil niet samenvallen met de werkelijkheid van de balies en de wachtkamers, de spreekkamers en de onderzoeken, de protocollen en de protocollen achter de protocollen. Het ziekenhuis is prominent aanwezig in mijn leven: J. is ziek, chronisch ziek. Ze heeft chronische sarcoïdose, een systeemziekte waarvan de oorzaak onbekend is, die alle mogelijke symptomen kan veroorzaken, overal in het lichaam, in alle organen (dat is wat ‘systeemziekte’ betekent) en die experimenteel behandeld wordt. Meestal ga ik met haar mee naar het ziekenhuis. Dat praktisch, ik breng haar met de auto, en als het nodig is — haar conditie gaat als een jojo op en neer — rijd ik haar in een rolstoel door het ziekenhuis. Maar belangrijker dan praktische hulp bij het vervoer is mijn betrokkenheid. Ik ga mee om het verhaal op de rails te houden, om te schrikken als er slecht nieuws is, om haar niet alleen te laten. De optelsom van uiteenlopende onderzoeken en verschillende zware medicijnen, en bij vlagen kwellende onzekerheid, is traumatisch en deprimerend. Ik ga in feite zo vaak mee naar het ziekenhuis om haar te helpen een depressie op een afstand te houden, en om het trauma zo klein mogelijk te houden. Dat is van levensbelang, maar er is veel in het ziekenhuis dat uitstraalt dat zoiets toch geen rol speelt.

Een academisch ziekenhuis kan een oefening in vervreemding zijn. Ieder protocol is complex, achter ieder complex schuilt een ander complex. Het ziekenhuis is onuitputtelijk als een grote stad, onpersoonlijk als een groot vliegveld, onoverzichtelijk als een industrieel complex. azM/MUMC+ heet het: een naam waaraan de spreektaal niet te pas is gekomen, alsof de opdracht was een willekeurig wachtwoord samen te stellen uit verschillende soorten tekens. Kwestie van een fusie tussen universiteit en universitair ziekenhuis die halverwege is blijven steken. Dat karakteriseert het ziekenhuis: een fusie tussen medische zorg en natuurwetenschap die halverwege is blijven steken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ik ga in de spreekkamer altijd op de tweede stoel zitten. Dat is niet de eerste stoel, die staat tegenover de arts, vanaf de tweede stoel gaat de arts half schuil achter een computermonitor. Soms draait de arts de monitor naar J. en mij toe, en buig ik me opzij om te kijken naar data uit de biomedische werkelijkheid. Staatjes met bloedwaarden, scans, röntgenfoto’s, diagrammen. Hart, longen, knie, hand, huid, brein. Met de muis van de computer bladert de specialist door een scan die op een andere afdeling is gemaakt, door technici, onder verantwoordelijkheid van weer andere specialisten. “Zijn dit de longen? Ik doe dit niet zo vaak… O nee, dit zijn de knieën, dan moet ik daarheen!” Het is de praktische demonstratie van een verschijnsel dat ik in theorie maar al te goed ken, waarover ik als student tentamenvragen heb beantwoord en later als docent wetenschapsleer vragen heb gesteld: de natuurwetenschappen en de geesteswetenschappen bestaan naast elkaar en zijn niet tot elkaar te reduceren.

J. zit naast me, en als we zo meteen de parkeergarage van het ziekenhuis uitrijden en de slagboom met automatische nummerbordherkenning omhoog is gezwaaid, praten we hier samen over na. Maar tegelijk is zij een samenspel van haar organen, de organen bestaan weer uit cellen, in en tussen de cellen spelen zich biochemische processen af. Dat is allemaal van een fenomenale complexiteit, het geheel aan medisch-natuurwetenschappelijke kennis is enorm en breidt zich snel uit, net als het scala aan onderzoekstechnieken. De grenzen worden voortdurend verschoven, en voorbij die grenzen ligt nog steeds het onbekende.

De punctie, het biopt, de incisie, het infuus, de microcamera aan een slangetje, de registratie met sensoren, een paar minuten of een paar etmalen lang: er komt veel bij kijken om een levend mens toegankelijk te maken voor biomedisch-fysisch onderzoek. Als een onderzoek of operatie echt ingrijpend wordt, mag een partner meestal niet mee. Een enkele keer, bij een oogpunctie, heb ik er zelf voor gekozen op de gang te wachten. Traumatisch is het onderzoeksproces niet alleen door de impact van de ziekte zelf plus alle zware bijwerkingen van de medicijnen, het is ook traumatisch in de details. Weer een naald, weer een blauwe plek, weer een pijnlijke zwelling waarin de arts moet knijpen. En dan een paar dagen later een nieuwe naald, een nieuwe arts die moet knijpen, een collega van de afdeling, een assistent, een assistent van een collega, een specialist van een andere afdeling. Sommige onderzoeken zijn, hoor ik achteraf, bijna een marteling. Een vorm van longonderzoek kan lijken op waterboarding, het vastgebonden ondergaan van een pet-ct-scan kan (moet bijna?) claustrofobische paniek opwekken. De beschikbaarheid van alle onderzoekstechnologie is uiteraard iets om dankbaar voor te zijn, maar soms ook even niet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het ziekenhuis is een doolhof van systemen en codes. Achter een bed op de spoedeisende hulp zitten meer dan dertig aansluitingen, waarvan vele met een symbooltje of een cijfercode. Ten behoeve van het veelkoppige publiek, de vloed die iedere dag door het ziekenhuis spoelt en goeddeels weer wegebt, is er veel aan gedaan om het doolhof te ontsluiten. Een routing-systeem, een informatiekiosk, wachtkamers met geruststellende classic-rock-radio, tijdschriften en koffie. Daaronder borrelt dan de medische werkelijkheid, waar de namen van ziekten en medicijnen inmiddels meer doen denken aan een fantasietaal, zeg Azteeks vermengd met Baskisch, dan aan Latijn. En de doolhof van de protocollen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ik zit in de raad van toezicht van een kleine kliniek, en weet iets van de omvangrijke regelgeving, behandelprotocollen, gespreksprotocollen, schoonmaakprotocollen, managementprotocollen waaraan ook de kleinste kliniek moet voldoen. Aan de universitaire kant heb ik te maken gehad met accreditaties, met alle formulieren en vergaderingen van dien. Misschien kan ik me een voorstelling maken van de hoeveelheid protocollen in een universitair ziekenhuis als ‘azM/MUMC+’, die astronomisch moet zijn. En: hoe meer protocollen, hoe meer onderlinge fricties en lacunes. Een bezoek aan het ziekenhuis is: navigeren door een zee van onbekende protocollen. Het zou mooi zijn als ik daarin wist hoe ik het belang van J. als baken kon gebruiken, maar vaak weet ik op volle medische zee nauwelijks wat boven en onder is. Er is een cliëntenbeweging in de zorg die zich ervoor inzet dat patiënten als geëmancipeerde, mondige belanghebbenden worden beschouwd, maar vaak is het al heel mooi als de verzameling datasets op de monitor, het symptoom op de tafel, als patiënt wordt beschouwd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vanaf grote hoogte (“met een helicopterview”) is de zee glad als een biljartlaken dat zich uitstrekt tot de horizon. In een bedrijfsvideo op internet legt de voorzitter van de raad van bestuur uit dat het MUMC+ onderdeel is van de health campus, belangrijkste schakel in de provinciale kennis-as, en deel van wereldwijde allianties, allianties die van strategisch belang zijn omdat er eigenlijk nooit genoeg klinische massa kan zijn om de kwaliteitsketen van cel naar muis naar mens effectiever in te vullen. In de twintigste eeuw stond genezen centraal, maar in de eenentwintigste eeuw gaat het om preventie. Het zijn formuleringen om goed op te kauwen, omdat ze zo mooi tonen dat een deel van de basisstructuur waarop alle protocollen zijn geënt volstrekt onpersoonlijk is. En tegelijk, die keten van cel naar muis naar mens is ook de achtergrond van een medicijn waaraan J. wellicht haar leven te danken heeft.

Zes weken geleden bracht ik J. naar het ziekenhuis voor een operatie. Van de wachtkamer liepen we naar een intake-kamer, en naar een zaaltje met vier bedden. Even later werd haar bed losgekoppeld van de muur, een patiëntenvervoerder maakte een motorblokje aan het voeteneind vast, hing een besturingsmodule en een treeplankje aan het hoofdeinde en reed haar met bed en al weg naar de operatiezaal. Een soepele routine: ieder bed is een schakel in een efficiënt logistiek proces waarvan de handelingen stuk voor stuk zijn beschreven en geanalyseerd zodat iedere betrokkene maar bij een klein onderdeel betrokken is, bijna als aan de beroemd geworden lopende band van Fords autofabriek. De anaesthesist die het voorgesprek voert, is niet de anaesthesist die de operatie begeleidt, de chirurg die de operatie uitvoert is niet de arts die advies geeft over pijnbestrijding. Toch is dat lastig als de patiënt lijdt aan een chronische auto-immuunziekte waardoor veel routines niet van toepassing zijn, iets waaraan iedere nieuwe “hand aan het bed” opnieuw herinnerd moet worden om het aantal fouten niet te groot te laten worden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fricties en lacunes: die zijn in het ziekenhuis overal wanneer een ziekte niet helder afgebakend is. In ieder gesprek, in iedere afweging. De specialist heeft verplichtingen aan de patiënt, maar ook aan onderwijs en onderzoek, en de balans spreekt niet altijd vanzelf. Het dossier van de patiënt zou volledig en toegankelijk moeten zijn, maar dat spreekt niet altijd vanzelf, weet ik inmiddels ook – een arts-assistent kan er een hele dag of meer mee bezig zijn om de boel op orde te brengen. Verschillende afdelingen, verschillende specialismen, hebben hun eigen cultuur, hun eigen tijdsbesef: sommigen snijden, opereren, fixen, een kwestie van een paar uur, anderen behandelen, tasten, zoeken naar verlichting van symptomen, over een tijdsbestek van jaren: hoe moeten een orthopeed en een internist samen een afweging maken als dat via de afsprakenbalies moet verlopen? Poliklinisch behandelen of opnemen: “als u hier in een bed lag was alles veel makkelijker” versus “het ziekenhuis is in uw situatie geen gezonde omgeving, ik neem u liever niet op”? Hoeveel van alle vragen kun je in welk gesprek, aan welke balie, aan de orde stellen? Welke stappen kun je als patiënt zetten, in een episode waarin je om de dag naar het ziekenhuis gaat, om ervoor te zorgen dat je niet in het weekeinde weer op de Spoedeisende Hulp belandt?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het ziekenhuis geeft, anders dan het vliegveld, geen ‘frequent flyer miles’ aan grootverbruikers. J. is er — vaak, als het hart haar niet in de keel bonst — goed in een paar woordjes Azteeks en Baskisch te laten vallen om specialistische gesprekspartners uit de tent te lokken. U weet het niet zeker, ik weet het niet zeker, wij weten het niet zeker: er moeten heel wat protocollen worden weggepeld voor je daar aankomt, kunt proberen een afweging te maken tussen cel-muis-mens-verdriet-individu, en bij de volgende arts, bij de volgende balie, begint alles van voren af aan.

 

TOELICHTING BIJ DE ILLUSTRATIES

azM/MUMC+ beschikt over een flinke collectie hedendaagse kunstwerken die ik daar stuk voor stuk als bondgenoten en vrienden beschouw. Ik heb gemerkt dat ik nergens anders, zeker niet in musea, kunstwerken zozeer waardeer. Sommige werken zijn letterlijk gemaakt door vrienden en bekenden, vroegere deelnemers van de Jan van Eyck Academie zijn goed vertegenwoordigd, een gedicht van K. Michel is aangebracht op transparant doek aan het plafond van een hoge vide. Tegen de achtergrond van het ziekenhuis, de grijzen en de tinten beige, de systeemvloeren, systeemdeuren, systeem-alles, zie ik zelfs de sufste schilderexperimentjes als een oprechte persoonlijke worsteling, een poging boven het protocol uit te stijgen. De kunstwerken hangen niet in de wachtkamers, maar in de gangen. In de wachtkamers heerst de neutraliteit van decorbehang en omgekrulde voorlichtingsaffiches, van classic-rock-radio en de voorlichtings-diashow op de monitor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Behalve de eerste illustratie, een detail van de achterkant van mijn eigen computermonitor, komen alle illustraties uit “Cubische vormgeving 1955-1970” van Jan Slothouber en William Graatsma. Het is een grafisch en ruimtelijk protocol voor orthogonale en systematische vormgeving dat in de jaren zestig cool, hip en succesvol was. Het was een huwelijk van industrie en avant-garde, tegelijk modernistisch, minimalistisch, proces-geöriënteerd, efficiënt, kosmisch, ludiek en formeel. Staatmijnen/DSM en Wereldtentoonstelling Brussel, Ingenieursbureau DHV en Stedelijk Museum, galerie Art & Project en Biënnale Venetië, een prijs van Ikea – het was overal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In 1970 stonden de zeshoekige kubussen van het protocol op de kinderpostzegels, en hun lettertype op basis van hetzelfde protocol was tot in mijn schoolagenda’s aanwezig. Ik leerde met passer en geo-driehoek in ruitjesschriften tekenen, en vond het ook spannend hoe iedere vorm kon worden geformaliseerd en getransformeerd. Ik stelde me voor hoe ik een trap met trapleuning zou kunnen transformeren tot een stel analoge cirkelsegmenten. Je zou er onvermijdelijk afglijden en nooit meer naar boven kunnen komen, droomde ik. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Written by sytzesteenstra

1 november 2014 at 11:21

Alain de Botton’s ‘Art is Therapy’ in het Rijksmuseum: het persoonlijke format als ideologisch jargon

leave a comment »

Voor Marianne en Gerbrand

“Hou op! Schei uit! Ik zie dat voor me, ik ben een beelddenker!”

Op zich is Alain de Botton’s tentoonstelling ‘Art is Therapy’ in het Rijksmuseum in Amsterdam al vaak genoeg gerecenseerd, dunkt me. In De Volkskrant noemde Wieteke van Zeil De Botton’s werk treurig, populistisch en beledigend voor het publiek. In Vrij Nederland schreef Carel Peeters over “spiritueel gesop” van een “seculier hijgende dominee”. Aan de andere kant schreef Ernst-Jan Pfauth in De Correspondent over “verreweg het inspirerendste bezoek dat ik ooit aan het Rijksmuseum bracht“.  Ook in het buitenland is er aandacht voor het Rijksmuseum: in The Guardian noemt Adrian Searle De Botton’s werk “smarmy”, oftewel klef: “banality and bathos are the stock-in-trade here”. In plaats van de zoveelste recensie te schrijven, wil ik hier de filosofie, de methode en de retorische strategie van De Botton belichten.

De Botton studeerde geschiedenis en filosofie, maar wil niets te maken hebben met academische historici en filosofen: alles draait volgens hem om persoonlijke authenticiteit en deugd. Er is veel voor te zeggen hem te beschouwen als een vertegenwoordiger van een hedendaagse versie van de existentialistisch-authentieke ideologie waarvan Adorno vijftig jaar geleden een polemisch portret heeft getekend in zijn nog altijd lezenswaardige boek “Jargon der Eigentlichkeit” – in het Engels vertaald als “The Jargon of Authenticity”. Adorno is onovertroffen als hij laat zien hoe een beroep op “wezenlijkheid” en op authenticiteit hand in hand kan gaan met een door en door autoritaire opstelling, en die combinatie typeert ook De Botton. De Botton’s afkeer van de gangbare historische en kunsthistorische methodes doet verder de vraag rijzen waarom het Rijksmuseum, dat toch in hoofdzaak draait om de Hollandse Gouden Eeuw, ervoor heeft gekozen met De Botton te werken. Maar eerst: hoe gaat De Botton te werk?

Het is geen geheim dat de vader van Alain de Botton, Gilbert de Botton, een zeer succesvolle beleggingsexpert was. Hij was de oprichter en voornaamste eigenaar van Global Asset Management (afgekort: GAM), een bedrijf dat de zeer rijken hielp te profiteren van de globalisering, daarbij weer geholpen door de financiële deregulering van Reagan en Thatcher. Na zijn dood drukte The Guardian een necrologie af die een mooi beeld geeft van de werkwijze van Gilbert de Botton: “A new client would be invited for lunch in GAM’s elegant St James’s office, served with delicious, but very light, food and, as the butler took the coffee cups, Gilbert would nonchalantly say: “Let’s see how the markets are doing today”, while opening a concealed drawer in the table. A Bond film scene would ensue: shutters would close, blinds come down, the 18th century mirror would come to light with a back-projected screen showing, in vivid colours, the day’s activities or, better still, GAM’s impressive track record. The client was hooked.”

Het is een scène die ook het werk van Alain de Botton, televisieproducent/bestseller-auteur/televisiepresentator/zelfhulp-filosoof, uitstekend karakteriseert, tenminste als hij achterstevoren wordt afgespeeld. De media-industrie, de maatschappelijke werkelijkheid en de geschiedenis trekken zich discreet terug achter de schermen, alleen de persoonlijke levenssfeer blijft achter, en – ik citeer de achterflap van een van zijn boeken – “De Botton komt naar voren als een grappig, innemend, erudiet en ontwapenend eerlijk persoon.” Zoals vader De Botton over technologische gadgets kon beschikken voor zijn act, zo kan zoon De Botton beschikken over een flink aantal formats voor de zijne. Formats: de genrewetten van de media. Het ‘bruggetje’ waarmee de presentator van het televisiejournaal zich tot de weervrouw/weerman wendt: een onderdeel van het format. De zekerheid dat De Kampioen, dat blaadje van de ANWB, in iedere stad wel gezellige winkeltjes weet te vinden, een géén saaie buitenwijken: format. De top vijftig, de top 2000, de boekentoptien, de beste drie films van deze week, de ranglijst van beste gemeentes, de ranking van internationale universiteiten, je kunt formats opsommen tot het je neus en oren uitkomt. Het format is altijd kant en klaar, het is in één oogopslag herkenbaar, het kent geen spanningsboog, geen emotionele of intellectuele ontwikkeling, of het zou het voorspelbare verloop van een wedstrijd moeten zijn.

“Putdownability” is de term die ik ooit een Amerikaanse grafisch ontwerper hoorde gebruiken om publiekstijdschriften te omschrijven: je legt ze weg zonder spijt of moeite omdat je weet toch niets verrassends of interessants te missen; het is tegelijk de kwaliteit die menigeen zoekt in lectuur. Alain de Botton heeft wat mij betreft volmaakte putdownability: hij onderscheidt zich niet werkelijk van De Kampioen, van krantenbijlages over cultuur en luxe, van tijdschriften over mode en design en celebrities en lekker eten. Maar omdat hij zo langzamerhand wel ’s werelds bestsellende filosoof moet zijn, omdat hij zo graag filosoof wil zijn en niet gewoon schrijver van bestsellers, en last-but-not-least omdat het Rijksmuseum in Amsterdam nu een Alain de Botton-tour heeft, en een ART IS THERAPY lichtbak aan de gerestaureerde museumgevel, is het de moeite waard eens te kijken hoe De Botton zijn formats, zijn stoïcisme, zijn doe-het-zelf psychoanalyse en zijn persoonlijke touch aan elkaar koppelt. De Botton’s “Philosophy of Life” is misschien wel gewoon de opvolger van wat ooit in het Duits “Lebensphilosophie” heette, een gemoderniseerde variant van het existentialisme die is toegesneden op consumptie en individuele wellness. Wellness zoals in “de wellness-industrie”, die samenvoeging van sauna/massage/verwenpakket/hotel-restaurant.

Om kennis te maken met De Botton’s formats is het aardig even te kijken hoe zijn bedrijfjes zich op het internet presenteren. De Botton heeft een  eigen TV-productiebedrijfje, Seneca Productions: “We are committed to making documentaries, and arts, science and history programmes that never forget the duty to keep viewers moved, entertained and amused”. Verder leidt hij The School of Life, een cursusinstituut in London dat via een franchise-constructie ook vestigingen heeft in Parijs, Melbourne en Amsterdam (er staan nog meer wereldsteden op het programma). Er zijn cursussen in De Botton-filosofie, er is zelfhulp-therapie, er zijn niet-godsdienstige preken op zondagmorgen, er is een serie “School of Life” boeken en er zijn hebbedingetjes te koop met opgedrukte De Botton-spreuken of met namen van beroemde filosofen. The School of Life: “Headquartered in London, we operate around the globe, delivering our services down a number of channels to suit your different needs”. Verder heeft De Botton, als spin-off van zijn boek “De architectuur van het geluk”, een boek dat zich laat samenvatten als “je hoeft niet bang te zijn voor modernistische architectuur” het bedrijf Living Architecture. Living Architecture verhuurt royale vakantiehuizen die zijn ontworpen door prominente moderne architecten: “We see ourselves first and foremost as an educational body, dedicated to enhancing the appreciation of architecture. But we also hope that you will have an exceptional holiday with us.”

De Botton beheerst de kunst van de cross-channel marketing als geen andere filosoof. Er is een Alain de Botton romcom, de komedie “My Last Five Girlfriends” (Paramount Pictures), gebaseerd op De Botton’s roman “Essays In Love”. De Botton’s protagonist in de film wordt gespeeld door Brendan Patricks, maar afgaand op de trailer zou je ook kunnen zeggen dat De Botton’s protagonist de rol speelt van Hugh Grant in een serie iets oudere succesvolle romantische komedies (“Four Weddings and a Funeral”:  4 + 1 = 5). Er zijn niet één, niet twee, maar drie tentoonstellingen, op niet één, niet twee, maar drie continenten, gebaseerd op De Botton’s boek “Art As Therapy”; het Rijksmuseum is de meest prestigieuze, maar tegelijkertijd zijn er ‘Art is Therapy’ tentoonstellingen in The National Gallery of Victoria in Melbourne, en in The Art Gallery of Ontario in Toronto. De Botton’s nieuwste boek is “The News: A User’s Manual”, en bij het boek is er een website, The Philosophers’ Mail, volgeschreven door De Botton en andere filosofen van zijn School of Life: “The goal of the Philosopher’s Mail is to prove a genuinely popular and populist news outlet which at the same time is alive to traditional philosophical virtues. […] The site views the rolling succession of the day’s news as an occasion for the development of insight, generosity and emotional intelligence.”

[Een scène uit My Last Five Girlfriends: De Botton’s advies voor succesvol mokken]

Filosofie

De Botton’s werk als filosoof is een combinatie van vier elementen die elk op zich niet ongewoon zijn: zijn kracht is dat hij ze samen weet te smeden. Stoïcisme, zelfhulp-psychologie (d.w.z. een mengsel van gepopulariseerde psychoanalyse en psychologie), formatting, en een schrijfstijl die even toegankelijk als retorisch is: dat is het recept. De Botton is een groot bewonderaar van het stoïcisme; hij noemt graag Seneca (denk aan “Seneca Productions”) en Montaigne als voorbeelden van de wijsheidsleer die hem voor ogen staat. Daarmee geeft hij niet alleen aan zijn eigen werk een vleugje eerbiedwaardige tijdloosheid mee, het heeft ook een cruciale methodologische consequentie. Het antieke stoïcisme besteedde geen aandacht aan kentheorie, aan natuurwetenschap of aan een politieke leer: alle aandacht ging uit naar een ethiek van innerlijke gemoedsrust en van morele verhevenheid boven de slagen van het noodlot. Apatheia in de zin van gemoedsrust, onaangedaan door angst en begeerte, was het ethisch ideaal van de Stoa. Het is een houding die veel later trouwens ook de Britse gentleman karakteriseerde, volgens mijn filosofisch woordenboek. De vraag is natuurlijk in hoeverre apatheia als deugd als keerzijde gewone apathie jegens het lot van andere mensen en andere groepen inhoudt. Het ideaal van de gentleman was ooit strikt voorbehouden aan de klasse die financieel onafhankelijk was; een echte gentleman stond voor de waarheid van zijn woord, maar van die erecode werd in de zeventiende eeuw iedereen uitgesloten die moest werken om te leven. Hoewel De Botton geschiedenis gestudeerd heeft, lijkt hij zich geen moment af te vragen of het stoïcisme ook achterhaald zou kunnen zijn. Voor hem blijft de zuiver individualistische deugdenleer van de stoïcijnen het antwoord op alle “levensvragen”; de moderne staat en alle moderne instituties lijken niet in zijn wereld voor te komen. In de boeken van De Botton is Margaret Thatcher’s roemrucht kreet “There’s no such thing as society” waarheid geworden.

Aan het stoïcisme voegt De Botton populaire psychologie toe. Hij is een verklaard bewonderaar van Donald Winnicott, een Brits kinderarts en psychoanalyticus die de relatie tussen moeders en hun kinderen centraal stelde in de ontwikkeling van het individu. Volgens Winnicott ontwikkelt een kind zich, als het goed is, vanuit een veilige en intieme twee-eenheid met de moeder via een ‘transitional object’ (een ‘troostdekentje’ of een teddybeer) tot een zelfstandige volwassene. Daarbij maakt Winnicott een nogal wollig onderscheid (al is het best mogelijk dat dit heel anders uitpakt in individuele analyses – psychoanalytische therapieën zijn immers zeer langdurig en intensief) tussen volwassenen met een ‘waar’, authentiek, integer en creatief zelf, en volwassenen met een ‘vals’ zelf, dat conventioneel is en inauthentiek. Voeg hier de gedachte bij dat kunst en cultuur troostdekentjes en knuffelberen voor volwassenen zijn, hulpmiddelen om een authentieker zelf te ontwikkelen, en je hebt een goed deel van de formule-De Botton te pakken. Dit is bijvoorbeeld wat De Botton te zeggen heeft bij een harnas uit de eerste helft van de zestiende eeuw, in het Rijksmuseum:

“We zouden hem graag eens stiekem aandoen. Je zou je zo veilig als een baby voelen, maar dan wel in een ijzeren omhulsel in plaats van in een comfortabele draagdoek. Tegenwoordig lopen we niet meer het gevaar om geraakt te worden door een lans, of een tweehandzwaard. De risico’s die we lopen zijn eerder psychisch van aard, maar onze behoefte aan veiligheid is net zo groot.”

harnas

Het harnas in kwestie

En dit is De Botton over een Boeddhabeeld uit China, van Guanyin, uit de twaalfde eeuw, ook in het Rijks: “Sinds de veertiende eeuw wordt deze Boeddhistische godheid niet langer als man afgebeeld, maar als vrouw. Net als Jezus en de maagd Maria hoort Guanyin onze wanhoop aan, toont ons genegenheid, en geeft ons de kracht om onze levenstaken onder ogen te zien. Dat deze figuren in zowel het Boeddhisme als in het Christendom centraal staan, wijst erop dat elke volwassene moeilijke momenten van twijfel kent, samen met het gevoel het niet meer alleen te kunnen. Het betekent dus niet dat je als mens gefaald hebt als je wordt overvallen door een allesoverheersende behoefte aan troost. De moderne samenleving heeft er de allergrootste moeite mee om een eigentijds alternatief te vinden voor deze figuur, die de voor iedereen toegankelijke koesterende moeder voorstelt.”

Omdat alle goede dingen in drieën komen, is hier nog Rembrandts Nachtwacht als knuffeldier, in De Botton-terminologie: “Dit schilderij gaat over hoe fijn het is iets te doen met mensen die je mag. […] Een groep gelijkgestemden, een hecht team, mensen die het beste in anderen naar boven brengen.” De stoïcijnen uit de oudheid zouden allicht verbaasd opgekeken hebben bij zoveel troost en geknuffel, ze steken af bij hun idealen van ataraxia en apatheia. Maar deze combinatie is De Botton’s gouden greep: het is het format aller formats, de geest van de reclame zelf, volgens de formule: reclame = product + emotie. Om de formule goed te kunnen toepassen is eerst een apathische gelijkmoedigheid vereist jegens het product zelf. Wat maakt het uit welke eigenschappen en specificaties het heeft, hoe het gemaakt is, met welke technologie, onder welke omstandigheden, in wat voor arbeidsverhoudingen, in welk land? Het gaat om het gevoel, om de emotionele winst voor het authentieke zelf, de consument.

Dat tijdens het lezen in eerste instantie nauwelijks opvalt dat De Botton zich zorgvuldig aan zijn formats houdt, is de verdienste van de soepele, anekdotische en bovenal persoonlijke schrijfstijl van De Botton. Hij rijgt de ene anekdote aan de andere, en de vraagstellingen die De Botton hanteert zijn steevast zo emotioneel en zo detaillistisch uitgewerkt, dat de lezer geneigd is te denken dat hij het ironisch bedoelt. Neem de volgende citaten uit “De architectuur van het geluk”, uit een beginhoofdstuk waarin De Botton de lezer wil doordringen van het belang van zijn onderwerp: “Hoe wijs was de raad van de oude filosofen om in onze voorstelling van geluk alles buiten beschouwing te laten wat ooit de kans loopt door lava te worden overspoeld, of door een orkaan omver te worden geblazen, met chocolade besmeurd te raken of door een wijnvlek te worden ontsierd. […] Zelfs als de vloer waarop we staan is aangevoerd uit een steengroeve in een ver land en de elegant bewerkte raamkozijnen zijn geschilderd in een zachte grijstint, kunnen we nog worden geplaagd door zorgen of afgunst. […] Ook in een gebouw van Geoffrey Bawa of Luis Kahn kunnen we na een onbenullig, uit de hand gelopen meningsverschil met een echtscheiding dreigen.” Botton noemt een orkaan in één adem met een chocoladevlek, suggereert dat architectuur een middel tegen echtscheiding is, of zou moeten zijn; wil hij serieus genomen worden? Het lijkt allemaal ironisch,  maar zijn betoog leidt naar een pleidooi voor regelgebonden architectuur, voor orde, harmonie, elegantie en samenhang. De Botton pleit in feite voor een hernieuwd classicisme, maar hij prijst het aan in hypersensitief meubelboulevard-proza. Neem dit citaat: “Flagstonevloeren kunnen een vergelijkbaar beeld van harmonie tussen tegengestelde krachten opleveren doordat de grote, stompe stenen zich door een metselaar in een ordelijk patroon hebben laten plaatsen. Je voelt hoe de meest uitgesproken karaktertrekken van deze tegels zijn getemperd, hoe de primitiviteit die nog zichtbaar is in de ruwe rotswanden waaruit ze zijn weggehaald tot beschaving is gebracht. In het belang van de gemeenschappelijke discipline moesten ze hun uitdagende houding opgeven, hun mossige baarden bijknippen en hun wratten en eeltknobbels laten verwijderen…” De Botton gaat zo nog even door. Hij is niet ironisch. Hij meent het. Dat blijkt vooral uit het “wij” dat De Botton graag hanteert, een wij dat geen dialoog zoekt en dat ook geen ruimte laat voor tegenspraak, integendeel. (De lezer voelt zich al snel een flagstone die “in het belang van de gemeenschappelijke discipline”  enzovoorts.)

Want pas op, als De Botton zijn ‘wij’ uit de kast haalt. “We have grown frightened of the word morality. We bridle at the thought of hearing a sermon. We flee from the idea that art should be uplifting or have an ethical mission. We don’t go on pilgrimages. We can’t build temples. We have no mechanisms for expressing gratitude. […] We resist mental exercises. Strangers rarely sing together. We are presented with an unpleasant choice between either committing to peculiar concepts about immaterial deities or letting go entirely of a host of consoling, subtle or just charming rituals for which we struggle to find equivalents in secular society.” (Uit een TED-talk van De Botton over godsdienst voor atheïsten, na te lezen op een website van CNN.)

Het is een autoritair ‘wij’, dat wij van De Botton. Met dat wij van hem betoogt hij dat we niet langer “l’art pour l’art” willen, dat wil zeggen: geen moderne kunst meer, waarin de kunstenaar ‘normloos’ is omdat hij zich geen normen meer van bovenaf laat opleggen. Die normen wil De Botton wel aan de kunst opleggen. Zijn boek “Art as Therapy” loopt uit op het hoofdstuk “Een pleidooi vóór censuur”, gevolgd door het slothoofdstuk “En nu gaan we de wereld veranderen”. Natuurlijk moeten we niet aan Stalin denken, verzekert De Botton de lezer; dat soort brute censuur is uit de tijd. (Poetin? Murdoch? de NSA? Het Chinese Politburo? Teheran? De Botton beseft niet hoe kostbaar en omstreden persvrijheid en artistieke vrijheid zijn.) De Botton’s censuur zal vast meer lijken op een zacht dekentje.

art is therapy-chanel

Niet zo, maar zo. Links: het Musée d’Orsay in Parijs. Rechts: het Rijksmuseum in Amsterdam. De foto links staat in “Kunst als therapie”. De Botton en Armstrong vinden de parfumreclame lelijk, ze schrijven: “In dit geval zou censuur volkomen gerechtvaardigd zijn. De openbare ruimte zou namelijk onze betere natuur moeten weerspiegelen en ondersteunen.”

Ideologisch jargon

Zodra je gaat letten op de manier waarop De Botton met ‘wij’ schermt, begint duidelijk te worden dat dit het persoonlijk voornaamwoord is waarmee hij onvermoeibaar warme kameraadschap en deugdzaamheid predikt en dat hij daarnaast gebruikt als argument waarom het niet nodig is maatschappelijke mechanismen te analyseren. Dit is bijvoorbeeld hoe hij John Armstrong aanprijst, de co-auteur van “Art as Therapy”: “The writer and philosopher John Armstrong is a very bold thinker, arguing that capitalism has gone wrong not because there aren’t enough regulations on businesses but because there isn’t enough education of consumers. In his eyes, the task is not to ban McDonald’s, but to educate our desires so that we might “freely” consider alternatives. This is thinking at once boldly left- and right-wing.”

Opnieuw kost het me moeite De Botton serieus te nemen, maar ongetwijfeld meent hij het. Hoe griezelig bevoogdend en hoe inhoudelijk armzalig het wereldbeeld van De Botton is, blijkt uit de website “The Philosophers’ Mail”. De site wordt niet door De Botton alleen volgeschreven, ook door andere, anonieme docenten aan The School of Life, die over een minder soepele pen beschikken maar des te duidelijker het denkraam laten uitkomen. Als De Botton cum suis bijvoorbeeld het consumentisme bij de kop nemen, komen zij niet aan met economisch cijfermateriaal of een sociologische analyse. In plaats daarvan tonen ze met onbekommerd anachronisme zeventiende-eeuws schilderijen als dit:

Cookmaid with Still Life of Vegetables and Fruit c.1620-5 by Sir Nathaniel Bacon 1585-1627

Sir Nathaniel Bacon: Keukenmeid met stilleven van groenten en fruit, c.1620-5 (Tate Gallery)

De Botton’s toelichting: “The idea of consumerism as evil is a scourge with which to beat the modern world. Yet at its best consumerism is founded on love of the fruits of the earth, delight in human ingenuity and due appreciation of the vast achievements of organised effort and trade. This painting takes us to a time when abundance was new and not to be taken for granted. We are so afraid of greed that we forget how honourable the love of material things can be. In 1620, homage could be paid to the nobility of work and commerce, something that boredom and guilt make less accessible to us today. Perhaps we can learn from this picture. A good response to consumerism might not be to live without melons and grapes, but to appreciate what really needs to go into providing them.”

Consumentisme is natuurlijk ondenkbaar zonder reclame en zonder wereldomspannende industrie. Noch het concept, noch de voorwaarden ervoor bestonden in de tijd van Nathaniel Bacon. Door de werkelijkheid onzichtbaar te maken en onbesproken te laten, tovert De Botton consumentisme om in een deugdzame houding van liefde, plezier en dankbaarheid. Zijn procedé is simpel: presenteer een hedendaags probleem met een lange voorgeschiedenis als tijdloos. Doe dit door het probleem te noemen maar niet te analyseren en ermee geassocieerde emoties en ondeugden op de voorgrond te plaatsen. Presenteer deugden als oplossing voor de ondeugden, en: klaar! Het doorgezaagde weesmeisje springt onverminkt en blakend weer te voorschijn. Ook kapitalisme, toch een complex historisch ding, past in De Bottons goochelkist. Dat gaat zo, bij “The Philosophers’ Mail”:

Welcome to the dawn of capitalism

“Generous, thoughtful, sensitive people are often drawn to the view that we shouldn’t expect economies to ‘grow’. After all, the earth and its resources are limited, so why keep asking for GDP to expand? We don’t need more commercial activity or more businesses. We are destroying the planet fast enough as it is. According to the environmental story, Capitalism pillages the planet for the sake of producing vast quantities of material possessions, many of which we do not really need and only crave because we are duped by relentless advertising. The implication is that we need to wind back consumerism in order to improve society and lead better lives. It’s understandable if this opinion is widespread. But perhaps the good future depends not on minimising Capitalism but on radically extending it. […] The largest and most successful corporations have been those that satisfied appetites that we would categorise as belonging at the bottom of Abraham Maslow’s famous pyramid of needs: oil and gas, mining, construction, retail, agriculture, pharmaceuticals, electronics, telecommunications, insurance and banking. The briefest glance at the pyramid reveals a fascinating possibility: that the future growth of business will lie in an assault on a vast array of needs further up the pyramid, in the areas of love and belonging, esteem and self-actualisation.”

the philosophers' mail

Bij De Botton is kapitalisme geen historisch en economisch verschijnsel, maar een zuiver psychologisch gegeven, de vervulling van een tijdloze behoefte. En het kapitalisme kan in de toekomst zomaar heel erg deugdzaam worden. Zet de werkelijkheid van je onderwerp “stoïcijns” tussen haakjes, kleur het residu “psychologisch” naar behoefte in met authenticiteit en deugden, en ieder probleem is in een handomdraai opgelost. Zonder dat het ons zo vertrouwde wereldbeeld, dat reclame en marketing toch al aan alle kanten uitdragen, ook maar een strobreed hoeft te worden veranderd. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom De Botton’s Jargon of Authenticity zo goed verkoopt.

Rijksmuseum

Dat ik toch verbaasd ben over de beslissing van het Rijksmuseum om met De Botton samen te werken, is in de eerste plaats omdat De Botton volstrekt a-historisch denkt en schrijft. Tijdens alle strubbelingen met het eerst geplande en toen toch maar afgeblazen Nationaal Historisch Museum heeft directeur Wim Pijbes herhaaldelijk verkondigd dat het Rijksmuseum in feite al die functie heeft. Dat idee lijkt me niet zo gek, en als het Rijks in de toekomst zou kunnen samenwerken met die andere musea aan het Museumplein, het Stedelijk en het Van Goghmuseum, moeten er zowel historisch als artistiek fantastische tentoonstellingen te maken zijn. Daarvoor is het natuurlijk een goed idee deskundigen van buitenaf uit te nodigen om tentoonstellingen samen te stellen. Er moeten met die enorme collecties verhalen verteld worden, en daarvoor zijn talloze mogelijkheden te verzinnen. Ik noem er drie. Auke van der Woud, veelgeprezen en gelauwerd historicus die prachtige boeken schreef over de geschiedenis van onze steden, dijken, straten en wegen, over de geschiedenis van Nederland? Philippe Descola, antropoloog en filosoof, die eerder in Parijs in het Musée du Quai Branly  en met medewerking van het Louvre een fantastische tentoonstelling maakte over de plaats van kunst en over de verhouding van mens en natuur in verschillende culturen van de wereld? Het Rijksmuseum toont per slot behalve Holland ook de wereld. Jean Fisher en Cuauhtemoc Medina (samensteller van de Manifesta 9 in Genk,2012) over globalisering, van de Verenigde Oostindische Compagnie tot nu? Het zou prachtig kunnen worden. Dat in plaats daarvan De Botton wordt uitgenodigd, die heeft aangegeven kunstkritiek en kunstgeschiedenis te verachten, lijkt me alleen maar te verklaren door zijn status als internationale celebrity: als marketingmiddel. Het organogram van het Rijksmuseum staat op de website: alleen de afdeling marketing heeft een eigen adviesraad, alsof dat het centrum van de organisatie is. Er moet blijkbaar dringend een wetenschappelijke en artistieke adviesraad naast komen, met  leden die in staat zijn duidelijk te maken dat de vlotte levensfilosofietjes van Alain de Botton een nare keerzijde hebben.

Doordat Holland de Gouden Eeuw kende, is Nederland een knooppunt in de geschiedenis van de modernisering van de wereld. Het Rijksmuseum kan dat knooppunt tonen, analyseren, laten zien wat het met het heden te maken heeft. Al is “the past a foreign country”, de sporen van het vreemde zijn in het heden nog goed te zien zijn als ze door een tentoonstelling met een verhaal zichtbaar worden gemaakt, een verhaal dat verder kijkt dan Alain de Botton.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA